Dansen als een edelman bevat 360 pagina’s, 1001 onderwerpen en net zoveel afbeeldingen

over de verborgen boodschap van symbolen en andere (beeld)taal.

HOOFDSTUK 1

De creatie van symbolen

Logo’s, symbolen en andere beelden zijn (verschijnings)vormen van energie, met andere woorden: materie. In dit hoofdstuk bespreek ik wat of wie daar in grote mate verantwoordelijk voor zijn, en welke natuurlijke krachten een rol spelen bij de totstandkoming van de uiteindelijke vorm. Met deze basiskennis kun je al talloze beeldmerken analyseren en verklaren.

HOOFDSTUK 2

Symbolen leren herkennen

In dit hoofdstuk behandel ik verschillende manieren waarop mensen de goddelijke intelligentie in symbolen wisten te coderen, ondanks het feit dat symbolen veel meer bevatten dan je in woorden kunt uitleggen. Numerologisch kunnen de letters afzonderlijk of in combinatie met elkaar een bijzonder getal vormen dat je ook in de heilige geschriften ziet opduiken. Voor verhou­dingen en vorm kan heilige geometrie gebruikt zijn, waardoor je het beeld direct als natuurlijk ervaart. Door bepaalde kleuren te gebruiken beïnvloedt de afzender je onderbewustzijn, omdat deze feilloos aanvoelt wat een kleur wil zeggen.

HOOFDSTUK 3

Symbolen als verbinding tussen wetenschap en religie

Als je gelovig bent, is het vanzelfsprekend dat je een bepaald idee of verschijnings­vorm bij jouw religie vindt horen. Je weet vaak niet beter, omdat het je van jongs af aan is aangeleerd. Toch is het opvallend dat een aantal basisgetallen en -vormen bij verschillende wereldreligies opduiken. Zo is er bijvoorbeeld een relatie tussen het kruis (christendom), de kubus (islam) en de davidster (jodendom). In dit hoofdstuk laat ik zien dat er verrassende overeenkomsten tussen religie en wetenschap te vinden zijn, en hoe mooi deze in zowel eeuwenoude als moderne symbolen verstopt zitten.

HOOFDSTUK 4

Symbolen geven een jaarlang houvast

Symboolgebruik is een heel belangrijk onderdeel bij jaarlijks terugkerende culturele, religieuze en volksfeesten. Elke gemeenschap heeft zijn eigen symbolen, die (terecht) trots worden uitgedragen. Toch, wanneer je al deze door verschillende groepen gevierde momenten op een rij zet, zie je opvallend veel verbanden en overeenkomsten. De verschillende symbolen die elke groep gebruikt, lijken opeens dezelfde oorsprong of betekenis te hebben.

HOOFDSTUK 5

Dit vertellen symbolen over je eigen lichaam

In hoofdstuk 4 gaat het vooral over religieuze en culturele symbolen en (denk)beelden die betrekking hebben op verschijnselen en gebeurtenissen Above, de wereld om ons heen in de macrokosmos. Wat zich aan de sterrenhemel afspeelt, vindt echter ook in het menselijk lichaam Below plaats. In hoofdstuk 5 ontdek je met welke goddelijke intelligentie je eigen lichaam in elkaar is gezet. Je organen, klieren, skelet, zenuw- en andere stelsels hangen nauw samen met de verschillende sterren(stelsels). Je hebt werkelijk een hemel(s)lichaam. Om spiritueel te kunnen ontwaken, of met andere woorden: ‘om in de hemel te komen’, blijkt het heel handig om enige astrologische en anatomische kennis te hebben.

HOOFDSTUK 1

De creatie van symbolen

Logo’s, symbolen en andere beelden zijn (verschijnings)vormen van energie, met andere woorden: materie. In dit hoofdstuk bespreek ik wat of wie daar in grote mate verantwoordelijk voor zijn, en welke natuurlijke krachten een rol spelen bij de totstandkoming van de uiteindelijke vorm. Met deze basiskennis kun je al talloze beeldmerken analyseren en verklaren.

HOOFDSTUK 2

Symbolen leren herkennen

In dit hoofdstuk behandel ik verschillende manieren waarop mensen de goddelijke intelligentie in symbolen wisten te coderen, ondanks het feit dat symbolen veel meer bevatten dan je in woorden kunt uitleggen. Numerologisch kunnen de letters afzonderlijk of in combinatie met elkaar een bijzonder getal vormen dat ook in de heilige geschriften opduikt. Voor verhou­dingen en vorm kan heilige geometrie gebruikt zijn, waardoor je het beeld direct als natuurlijk ervaart. Door bepaalde kleuren te gebruiken beïnvloedt de afzender je onderbewustzijn, omdat deze feilloos aanvoelt wat een kleur wil zeggen.

HOOFDSTUK 3

Symbolen als verbinding tussen wetenschap en religie

Als je gelovig bent, is het vanzelfsprekend dat je een bepaald idee of verschijnings­vorm bij jouw religie vindt horen. Je weet vaak niet beter, omdat het je van jongs af aan is aangeleerd. Toch is het opvallend dat een aantal basisgetallen en -vormen bij verschillende wereldreligies opduiken. Zo is er bijvoorbeeld een relatie tussen het kruis (christendom), de kubus (islam) en de davidster (jodendom). In dit hoofdstuk laat ik zien dat er verrassende overeenkomsten tussen religie en wetenschap te vinden zijn, en hoe mooi deze in zowel eeuwenoude als moderne symbolen verstopt zitten.

HOOFDSTUK 4

Symbolen geven een jaarlang houvast

Symboolgebruik is een heel belangrijk onderdeel bij jaarlijks terugkerende culturele, religieuze of volksfeesten. Elke gemeenschap heeft zijn eigen symbolen, die (terecht) trots worden uitgedragen. Toch, wanneer je al deze door verschillende groepen gevierde momenten op een rij zet, zie je opvallend veel verbanden en overeenkomsten. De verschillende symbolen die elke groep gebruikt, lijken opeens dezelfde oorsprong of betekenis te hebben.

HOOFDSTUK 5

Dit vertellen symbolen over je eigen lichaam

In hoofdstuk 4 gaat het vooral over religieuze en culturele symbolen en (denk)beelden die betrekking hebben op verschijnselen en gebeurtenissen Above, de wereld om ons heen in de macrokosmos. Wat zich aan de sterrenhemel afspeelt, vindt echter ook in het menselijk lichaam Below plaats. In hoofdstuk 5 ontdek je met welke goddelijke intelligentie je eigen lichaam in elkaar is gezet. Je organen, klieren, skelet, zenuw- en andere stelsels hangen nauw samen met de verschillende sterren(stelsels). Je hebt werkelijk een hemel(s)lichaam. Om spiritueel te kunnen ontwaken, of met andere woorden: ‘om in de hemel te komen’, blijkt het heel handig om enige astrologische en anatomische kennis te hebben.

Wil je ook een exemplaar van dit unieke boek?