Project omschrijving

Halloween is niets om bang voor te zijn

Wat zowel de moderne wetenschap als de oude oosterse mythische verhalen ons duidelijk willen maken, gold ook voor de visie van de Joden en Kelten: alles begint vanuit het donker. Een nieuwe dag begint na zonsondergang, en vanuit dat perspectief bekeken vierden de Kelten Samhain (spreek uit: sauwn of sowwen), het nieuwjaarsfeest, als de overgang van de zomer naar de winter. De Kelten geloofden dat in de nacht van 31 oktober op 1 november de grens tussen het oude en nieuwe jaar, de boven- en onderwereld, vervaagde. Men droeg angstaanjagende maskers en ontstak vreugdevuren om de uit de onderwereld afkomstige boze geesten (de aankomende wintermaanden) te verdrijven: het feest van Halloween.

Halloween is niets om bang voor te zijn, ook al zien de uitgeholde pompoenen er vaak griezelig uit. Zo’n pompoen wordt een jack-o’-lantern genoemd. 31 oktober is een zogenaamde kruiskwartdag, een dag die zich tussen een equinox, een dag met gelijke dag en nacht, en een Zonnewende, een dag met de Zon op z’n hoogste of laagste punt aan de horizon, bevindt. Halloween bevindt zich voor iedereen ten noorden van de evenaar precies tussen de herfstevening en de winterzonnewende. Deze markering betekent op verschillende niveaus de overgang naar de dood, de winter, de nacht of het naar binnen keren. Nu de Zon sterk aan kracht verloren heeft, moet je gaan vertrouwen op je innerlijke licht. Vandaar de brandende lichtjes in de pompoenkoppen.

Vergeet niet in de avond van Halloween op 31 oktober naar de hemel te kijken. Dan kun je de prachtige sterrengroep Pleiaden, ook bekend als de Zeven zussen, bijna recht boven je hoofd waarnemen. Deze sterrengroep bevindt zich tussen Stier en Ram. De zeven sterren van de Pleiaden geven samen een mooie gloed of halo. Zie je het verband? Halo’s Evening, de avond van 31 oktober waarop de halo van de Pleiaden te bewonderen is, werd verbasterd tot Hallow’s Eve en deze noemen wij tegenwoordig Halloween.

Trek een lijn vanaf de schouder van Orion naar het ‘rode oog’ van de Stier, dan vind je iets verder de Pleiaden. Rechts daarvan staat de Ram. Het zal dit jaar  lastig zijn om ze te vinden, omdat het Volle Maan in Ram is en deze met haar licht de Pleiaden overstraalt. De Pleiaden zou je dit jaar dus iets links van de maan moeten zien staan. Even tussen ons; overal wordt gecommuniceerd dat de Maan vannacht in Stier staat, terwijl je met het blote oog (en een online planetarium zoals deze) kunt waarnemen dat de Maan nog in Ram staat. Vreemd. Het is de tweede Volle Maan deze maand trouwens, waardoor dit een Blauwe Maan genoemd wordt.

De traditie van Halloween kun je overigens vergelijken met…