Project omschrijving

De uil van Minerva

Wanneer een merk een uil in het logo verwerkt, wordt hiermee verwezen naar kennis en wijsheid. De uil was het symbool van de Griekse godin Pallas Athena (Minerva bij de Romeinen). Maar uilen werden ook al afgebeeld bij Ishtar, een vruchtbaarheidsgodin uit het antieke Mesopetamië. Maar waarom? Zijn uilen zulke uitzonderlijk slimme vogels?

Uilfiguren worden veel in afbeeldingen van geheime genootschappen gebruikt. Daardoor zie je ze terug in de beeldende kunst en architectuur, maar ook in bijvoorbeeld het stadsplan van Washington. Mocht je erdoor gefascineerd zijn: in dit stratenplan zitten een pentagram, hexagram, passer en winkelhaak en een christelijk kruis verwerkt. Zichtbaar voor degenen met scherpe ogen, onzichtbaar voor de argeloze inwoner of toerist.

De uil van Minerva zit echter in je hoofd: het wiggebeen (sphenoïd) zit voor in je schedel tussen de twee hersenhelften en lijkt op een uilenkop. Jij kunt net als een uil in het donker zien. Wanneer je je gedachten en gevoelens stopzet door bijvoorbeeld te mediteren, keer je naar binnen waardoor puur bewustzijn (Minerva/Pallas Athena, Ishtar) in je donkere kamer (je hoofd) kan stromen. Je kunt met wijsheid handelen, doordat je ‘helderziet’ en vanuit een nieuw perspectief naar de zaken kijkt. Het wiggebeen wordt in symbolische voorstellingen overigens niet alleen als uil vermomd, maar ook als…