Project omschrijving

Het logo van Nissan

Iedereen heeft het Nissan logo wel eens gezien, misschien staat het zelfs op de grille van je eigen auto. Het was altijd een simpel beeldmerk; een cirkel met een balk er overheen. Sinds de zomer van 2020 is het logo zelfs nóg simpeler: een cirkel onderbroken door het woordmerk. Konden de Japanse logo-ontwerpers niets beter bedenken? Integendeel, ze hadden het niet duidelijker kunnen maken voor those who have eyes to see and ears to hear.

Het automerk Datsun ging in 1986 verder als Nissan, al worden de auto’s in sommige landen nog steeds onder de naam Datsun verkocht. Datsun is ‘that sun’, die Zon. De ronde vorm zien we in beide logo’s duidelijk terug, net zo aanwezig als de rode bol op de Japanse vlag. De kracht van de Zon is cruciaal voor alle leven op Aarde.

Je hebt op school geleerd hoe de seizoenswisselingen veroorzaakt worden door de hoeveelheid Zonlicht die gedurende een bepaalde periode het Aardoppervlak bereikt. De ecliptica, de jaarlijkse rondgang van de zon, verdeelt het jaar horizontaal in een ‘positieve’ (rood) en een ‘negatieve’ helft (blauw). Dit komt omdat we tijdens de lente en zomer (ten noorden van de evenaar) meer daguren dan nachturen hebben, en in de herfst en winter juist lange nachten en korte dagen.

Behalve de horizontale doorsnede gebaseerd op de verhouding dag- en nachturen, kun je ook een verticale doorsnede maken gebaseerd op de klimmende en dalende beweging van de Zon aan de hemel. Vanaf de winterzonnewende op 21 december klimt de Zon, een beweging die tot 21 juni duurt. Dan bereikt de Zon het hoogste punt, de zomerzonnewende. Dan begint de Zon weer te zakken en worden de daguren langzaam minder, tot op 21 december het dieptepunt bereikt wordt.

Bovenstaande afbeelding laat zien hoe je de seizoenen op twee manieren kunt waarderen.

  1. Links krijgen de seizoenen een plusje (en zijn roodgekleurd) als er meer daguren dan nachturen zijn;
  2. Rechts krijgen de seizoenen een plusje (en zijn roodgekleurd) als de bewegingsrichting van de Zon klimmend is.

Nu zie je duidelijk dat alleen de lente in BEIDE afbeeldingen een plusje krijgt. Dat is geen toeval: na het startschot op 21 maart kan de natuur zich opmaken voor een nieuw jaar om mens en dier van nieuw leven en voedsel te voorzien. Dit is de reden waarom in elke religie of traditie rondom het lentepunt belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden.

Laat ik wat ‘willekeurige’ Bijbelse gebeurtenissen op een rijtje zetten:

  • Moses spleet de Rode Zee;
  • De Israëlieten trokken vervolgens uit Egypte en kwamen in het Beloofde Land;
  • Na de zondvloed landde de ark van Noach op de berg Ararat;
  • Koningin Esther redde de joden uit handen van Haman;
  • De muren van de stad Jericho stortten in;
  • Koning Hizkia heropende de tempel;
  • De verrijzenis van Christus.

Al deze gedenkwaardige gebeurtenissen (en nog heel veel meer) vonden plaats op dezelfde dag: Nisan 17. Hoe groot is de kans dat zoiets kon gebeuren? Of verwijzen ze naar eenzelfde gebeurtenis, eenzelfde markering in de jaarlijkse tijd(cirkel)? 

Nisan (Nissan) is volgens de joodse kalender of Tora de eerste maand van het godsdienstige nieuwe jaar. Nissan valt in maart/april, en laat dat ‘toevallig’ het moment zijn waarop het Goede (het licht van de daguren of zomermaanden) over het Kwade (de nachtelijke uren of wintermaanden) gaat overheersen. Op 21 maart kruist de Zon in zijn ronde baan de horizontale lijn van de evenaar. Dit is het moment waarop de joden de uittocht van de Israëlieten uit Egypte herdenken en Pesach (in het Engels; Passover) vieren. De Zon ‘passeert over’ de evenaar en de lente breekt aan. De cirkel van de rode Zon verrijst in de balk die de evenaar voorstelt: zie daar het logo van Nissan. De rode kleur die het merk gebruikt, is de kleur van…